Branches

Proeven voor de afvalverwerkingsbranche

Hydraulische breker graafmachine backoe machines werken op site dem

Afvalverwerking

Bij het bewerken van steenachtige afvalstoffen (puin) is het belangrijk om de strenge milieu- en civieltechnische eisen te waarborgen. In de BRL 2506 Recyclinggranulaten staan de producteisen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en de eisen die aan de producent worden gesteld bij het bewerken van steenachtige afvalstoffen. Normec Laboratorium is gespecialiseerd in proeven in het kader van de BRL 2506.

Relevante diensten