Branches

Onmisbare proeven voor de bouw

Normec Laboratorium helpt bedrijven in de bouw- en sloopbranche. Deze sectoren vragen om gegarandeerde en betrouwbare kwaliteit. Kwaliteitscontrole van bouwstoffen is daarom van essentieel belang. Het lab is ingericht voor het vaststellen van de kwaliteit van bouwstoffen in de volgende onderzoeksvelden: asbest, funderingen, wegenbouw, toeslagmaterialen beton en asfalt en betonwaren.

Normec employee
Diensten

Betrouwbare analyses

Normec Laboratorium is een geaccrediteerd laboratorium (L330) voor onderzoek naar en controle van zand, grind, beton-, asfalt- en puingranulaten. Deze kwalificatie en onze gedegen aanpak leiden tot betrouwbare analyses. De kennis waarmee het laboratorium is omgeven reikt niet alleen tot de analyse, maar wij hebben ook veel kennis van de toepassing van uw materiaal.

Persoon zeeft granulatenPersoon drukt op knop van machinePersoon tilt emmers met monstersPersoon filtert materiaal in buis met waterOverzicht laboratorium