Civieltechnische proeven

Wij bieden de volgende NEN-EN & RAW 2005 proeven

Normec Laboratorium is onder andere gespecialiseerd in proeven in het kader van de BRL 2506 – Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Recyclinggranulaten. In ons lab bepalen we de civieltechnische eigenschappen van korrelvormige materialen.

Normec employee

NEN-EN proeven

RAW 2005 Proeven