CIVIELTECHNISCHE PROEVEN

Bepaling van deeltjesdichtheid en wateropname

Persoon filtert materiaal in buis met water

Waterabsorptie & deeltjesdichtheid

Bepalen van de deeltjesdichtheid en waterabsorptie conform NEN-EN 1097-6. Dit is een beproevingsmethode voor het bepalen van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen. Bij de proef worden, afhankelijk van de korrelgrootte, met behulp van Pyknometers of onderwaterwegen de verzadigde-, schijnbare-, droge dichtheden en waterabsorptie bepaald.

Waarom Normec Laboratorium?

 • Betrouwbare analyses onder RvA accreditatie (L330)
 • Wij werken volledig onafhankelijk
 • Veel kennis van de toepassing van bouwstoffen
 • De resultaten ontvangt u in heldere rapportages

Proces

Met een Pyknometer wordt de dichtheid of soortelijk massa van een materiaal, bepaald gebaseerd op waterverplaatsing, een bekend volume en het gewicht. Er kunnen verschillende dichtheden worden gemeten, waaronder de schijnbare dichtheid, de oven droge dichtheid en de verzadigde aan het oppervlak droge dichtheid. Na een inweekperiode van 24 uur kan de waterabsorptie worden bepaald.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
Werkwijze

In drie stappen naar certificering

 1. Monstername

  U neemt een monster van het te analyseren materiaal. Vervolgens halen wij de monsters per koerier op.

 2. Onderzoek

  In ons lab voeren wij de civieltechnische of milieuhygiƫnische proeven uit die voor u van toepassing zijn.

 3. Rapportage

  De resultaten van de proeven ontvangt u in een heldere en duidelijke rapportage.

FAQ

Alle meestgesteld vragen
voor dit onderwerp

Wat kan Normec Laboratorium voor mijn bedrijf betekenen?

Normec Laboratorium is een geaccrediteerd laboratorium (L330) voor onderzoek naar en controle van zand, grind, beton-, asfalt- en puingranulaten. We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van civieltechnische analyses, voortkomend uit de BRL 2506-1 zoals korrelverdeling, classificatie beproeving, vlakheidsindex, CBR waarden en toename en het bepalen van de LA waarde.

Is Normec Laboratorium geaccrediteerd?

Normec Laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder accreditatienummer L330. Bekijk onze scope.