Milieuhygiënisch onderzoek

De kwaliteit van verhardingscontructies bepalen

Met milieuhygiënisch onderzoek wordt de chemische kwaliteit van bouwmaterialen bepaald. Voor asfalt- en andere verhardingsconstructies is het belangrijk dat de kwaliteit van het materiaal aan bepaalde voorwaarden voldoet. Met de monsters van de funderingsmaterialen worden in ons laboratorium mengmonsters gemaakt voor het milieuhygiënisch onderzoek. Ook wordt er bepaald of er asbestvezels aanwezig zijn.

Normec employee